Trang chủ » Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Khi khách sử dụng dịch vụ tại NHA247 thì có thể áp dụng một trong các hình thức thanh toán sau:
1.Thanh toán bằng tiền mặt
– Khách hàng đặt hàng
– Nha247 xác nhận thông tin khách hàng và đơn hàng.
– Khách hàng đặt cọc % hợp đồng theo quy định và theo từng đợt như thỏa thuận.
– Sau khi công việc/dự án hoàn thành và bàn giao thì thanh toán % còn lại theo hợp đồng.
2.Thanh toán qua chuyển khoản
– Áp dụng cho hợp đồng mà khách hàng yêu cầu chuyển khoản.
– Khách hàng chuyển khoản % đặt cọc theo quy định khi kí hợp đồng
– Sau khi công việc/dự án hoàn thành và bàn giao thì chuyển khoản thanh toán % còn lại theo hợp đồng.
-Thông tin chuyển khoản của NHA247
+ Công ty TNHH Kỹ thuật ASCII.
+ Số tài khoản: 9734101998.
+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.