Thời hạn giấy phép xây dựng
Hiệu lực của giấy phép xây dựng và cách gia hạn

Nội dung bài viết

Để được cấp giấy phép xây dựng công trình là cả một quá trình, với rất nhiều hồ sơ và thủ tục. Nhưng có thể vì:
– Công tác giải phóng mặt bằng;
– Các lỗi, sai sót trong hồ sơ thiết kế;
– Các sai sót về khối lượng;
– Chậm trễ trong quá trình điều chỉnh khi thay đổi thiết kế;
– Nguồn lực tài chính;
– Do ảnh hưởng, biến động giá vật liệu, vật tư;
– Thiếu sự phối hợp giữa các bên,…
Mà công trình không thể triển khai hoặc bị quá hạn giấy phép xây dựng. Khi đó ta cần phải xác định được thời hạn cũng như số lần gia hạn tối đa để lên kế hoạch thi công mới cho dự án.

Hiệu lực của giấy phép xây dựng và cách gia hạn

Thời hạn của giấy phép xây dựng

Căn cứ vào:
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
– Nghị định số 64/2012/NĐ-CP: Về cấp giấy phép xây dựng.
– Thông tư 15/2016/TT-BXD: Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Thời hạn giấy phép xây dựng

Theo Thông tư 15/2016/TT-BXD thì tất cả các giấy phép xây dựng được cấp dành cho xây nhà ở riêng lẻ đều có thời hạn nhất định, trong đó quy định, giấy phép xây dựng có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Gia hạn giấy phép xây dựng

Căn cứ vào Điều 99 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định như sau:
1. Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.
2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng;
b) Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.
3. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép, nhưng quy hoạch chưa được thực hiện thì chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình đề nghị cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét gia hạn thời gian tồn tại cho đến khi quy hoạch được triển khai thực hiện. Thời hạn tồn tại công trình được ghi ngay vào giấy phép xây dựng có thời hạn đã được cấp.

Căn cứ vào Điều 11 của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP thì nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Ngoài ra xem thêm bài viết các trường hợp bị thu hồi giấy phép xd TẠI ĐÂY

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo Phụ lục số 2 của Thông tư số: 15/2016/TT-BXD

Xem thêm các bài viết khác về Giấy phép xây dựng tại đây

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest