Thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng

Nội dung bài viết

Khi đã xin được giấy phép xây dựng rồi nhưng trong thời gian sau đó (có thể chưa hoặc đang thi công) thì chủ đầu tư (chủ nhà) muốn thay đổi một số nội dung thiết kế ví dụ như: tăng giảm phòng, thêm giếng trời, tăng/giảm số tầng, … thì chủ đầu tư cần phần biệt được đâu là trường hợp cần phải điều chỉnh lại giấy phép xây dựng, tránh trường hợp bị cơ quan chức năng như thanh tra xây dựng PHẠT vì thi công không đúng theo nội dung giấy phép xây dựng. Nha247.vn sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các trường hợp phải điều chỉnh giấy phép xây dựng cũng như quy trình làm hồ sơ điều chỉnh.
Căn cứ vào:
– Nghị định số 64/2012/NĐ-CP: Về cấp giấy phép xây dựng.
– Thông tư 15/2016/TT-BXD: Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh Giấy phép xây dựng

Các trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 64/2012 thì trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi xây dựng theo nội dung điều chỉnh:
a) Thay đổi hình thức kiến trúc các mặt ngoài của công trình;
b) Thay đổi một trong các yếu tố: Vị trí, cốt nền, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao công trình, số tầng và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;
c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng và ảnh hưởng đến phòng cháy chữa cháy, môi trường.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 10 của Nghị định số 64/2012 và Khoản 1 Điều 16 của Thông tư 15/2016 thì hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xd được chia làm 02 trường hợp
– Đối với công trình:
+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200;
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
– Đối với nhà ở riêng lẻ:
+ Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD;
+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
+ Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng Mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 – 1/200. Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế;
– Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại Điểm này là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Các lưu ý khi thực hiện điều chỉnh

1/ Mỗi công trình chỉ được đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp 01 lần. Trường hợp điều chỉnh từ 02 lần trở lên thì phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới theo quy định.
2/ Nội dung giấy phép xây dựng Điều chỉnh được ghi trực tiếp vào giấy phép xây dựng đã cấp hoặc ghi thành Phụ lục riêng và là bộ phận không tách rời với giấy phép xây dựng đã được cấp.
3/ Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ. Nơi nộp hồ sơ: là nơi đã cấp giấy phép xây dựng ban đầu.

Xem thêm các bài viết khác về Giấy phép xây dựng tại đây

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest