3 trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng
3 trường hợp bị thu hồi, hủy giấy phép xây dựng

Nội dung bài viết

Để trả lời cho những câu hỏi như:
– Những trường hợp nào bị xử lý thu hồi giấy phép xây dựng?
– Giấy phép xd bị thu hồi nhưng chủ đầu tư không nộp lại cho cơ quan chức năng thì giấy phép có còn hiệu lực?,…

3 trường hợp bị hủy, thu hồi giấy phép xây dựng

Những trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng

Căn cứ vào:
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP: Về cấp giấy phép xây dựng.

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp

Dựa vào khoản 2 Điều 18 của nghị định 64 quy định các trường hợp thu hồi giấy phép xây dựng như sau:
1) Giấy phép xây dựng được cấp không đúng theo quy định hiện hành.
Ví dụ như vi phạm Luật đất đai: như diện tích đất thực tế là 100 m2 nhưng có thể do sai xót nên khi cấp giấy phép xây dựng cơ quan chức năng lại dựa vào bản đồ địa chính mà cấp thành 105 m2,…
2) Sau 6 tháng kể từ ngày được gia hạn giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư vẫn chưa khởi công xây dựng công trình;
3) Quá thời hạn ghi trong văn bản xử lý vi phạm, đối với trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp mà chủ đầu tư vẫn chưa khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra khoản 3 điều 18 còn quy định rõ khi nào bị hủy giấy phép xd
Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định thu hồi giấy phép xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với các trường hợp nêu tại Khoản 2 Điều này, nếu chủ đầu tư không nộp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan cấp phép thì cơ quan cấp phép hoặc cơ quan có thẩm quyền có quyết định công bố hủy giấy phép xây dựng, đồng thời thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã và đăng trên mạng thông tin của Sở Xây dựng.

Xem thêm các bài viết khác về Giấy phép xây dựng tại đây

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest